Konzumiranje insekata je dobro za vas i za planetu

UN predviđa da će do 2050. godine, ako se trenutni trendovi nastave, svjetska populacija dostići 9,8 milijardi. To će za posljedicu imati povećanje globalne potražnje za hranom i hranom za životinje za 70 % što će dodatno povećati pritisak na već iskorištene poljoprivredne resurse.

Kako se, zbog brze urbanizacije i gospodarskog rasta, prehrambene navike u zemljama u razvoju mijenjaju globalna potražnja za mesom posebno će se nastaviti povećavati. Oceani su već pretjerano eksploatirani, a klimatske promjene imat će snažan utjecaj na proizvodnju hrane. U međuvremenu, gotovo milijardu ljudi diljem svijeta pati od kroničnog nedostatka hrane.

Alternativa animalnim proteinima

Ako želimo odgovoriti na trenutne i buduće izazove u vezi s hranom trebamo preispitati poljoprivredno-prehrambeni sektor. Moramo pronaći nove načine za uzgajanje hrane, rješavanje neučinkovitosti i razvijanje novih pristupa proizvodnim metodama.

Urbanizacija i rast srednje klase u zemljama u razvoju povećavaju globalnu potražnju za hranom, posebno animalnim proteinima. Proizvodnja tradicionalnih sastojaka hrane za životinje, kao što su žitarice, riblje brašno i uljarice, mora se smanjiti. Potrebno je pronaći adekvatnu zamjenu kojom će se učinkovitije koristiti postojeći resursi.

Milijarde životinja koje se svake godine uzgajaju za hranu povećavaju potrebu za obradivim zemljištem i vodnim resursima te značajno doprinose klimatskim promjenama. Trenutno veliki dio proteina proizvedenih za hranu za životinje dolazi iz izvora koji neodrživi i štetni za okoliš.

Prehrana insektima

Kako bi se odgovorilo na značajan izazov osiguravanja sigurnosti hrane u budućnosti nužno je pronaći alternativne i održive izvore proteina. Kako za ljudsku potrošnju, tako i za stočnu hranu, prerađeni proteini iz insekata jedno su od mogućih rješenja.

Insekti, osobito larve muha, posjeduju mnoge kvalitete koje ih čine dobro prilagođenim hrani za životinje. Na primjer, insekti su već prirodni izvor hrane za svinje i perad kao i za mnoge vrste riba. Osim toga, larve insekata su općenito bogate proteinima i drugim korisnim hranjivim tvarima kao što su masti, minerali i vitamini.

Kao izvor proteina za izravnu prehranu ljudi insekti nude nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalne izvore mesa. Oni imaju znatno višu stopu konverzije hrane od drugih životinja, što znači da su učinkovitiji u pretvaranju sastojaka koji se koriste za hranjenje u hranjive tvari.

Osim toga, proizvodnja insekata je ekološki prihvatljivija od konvencionalne stočarske proizvodnje. Insekti oslobađaju znatno manje količine stakleničkih plinova i amonijaka u atmosferu po kilogramu proteina nego goveda ili svinje.

Larve koje recikliraju

Ličinke insekata su učinkoviti potrošači širokog raspona organskih materijala. Imaju sposobnost da „prerade“ relativno niskokvalitetne organske ostatke u vrijedne proteine i lipide.

Kako izravna ljudska konzumacija insekata nije široko rasprostranjena u zapadnim zemljama, podizanje insekata na razinu transformatora organskog otpada nudi zanimljivu priliku za proizvodnju sastojaka hrane za životinjsku proizvodnju. Na primjer, nutritivni sastav larve crne vojničke muhe čini ih potencijalnim sastojkom koji zamjenjuje tradicionalne sastojke hrane namijenjene ljudskoj potrošnji.

Uzgoj insekata

Već nekoliko desetljeća uzgoj insekata za hranu za domaće životinje i ribe bio je predmet povremenih procjena. No, široko rasprostranjeno usvajanje i komercijalizacija ovih pristupa i dalje je teško. Metode su još uvijek zanatske prirode i uglavnom su razvijene u zemljama u razvoju s ograničenim resursima.

Međutim, konvergencija čimbenika oživjela je interes za ovo područje, osobito od strane brojnih multinacionalnih kompanija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Kombinacija novih propisa kojima se ograničava odlaganje organskog otpada i potreba za pronalaženjem održivih sastojaka za stočnu hranu doveli su do ponovnog interesa za insekte i njihovu sposobnost da organski otpad pretvore u vrijedne izvore hrane.

Link na izvorni članak

Daniel Pikl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *