Status s insektima u 2018.

Na slici je vidljiva trenutna situacija u Evropi, veljača 2018. godine i pretpostavlja se da će takva situacija ostati tokom cijele godine. Početkom 2019. će se najvjerojatnije promijeniti i znati ćemo s kojim vrstama insekata je dozvoljeno trgovati.

Velika Britanija, Nizozemska, Belgija, Danska, Finska i Austrija – ako su prodavale prije kraja 2017., mogu nastaviti s prodajom insekata i dalje
Njemačka – neke regije smatraju insekte hranom, kao npr. Berlin i Bavaria
Švicarska – nije u EU i legalno je od svibnja 2017., ipak postoje neka ograničenja prilikom uvoza
Norveška – nije u EU i imaju vlastita pravila što se tiče distribucije, međutim, prate sve što se događa u EU
Francuska – ima nejasan status
U ostalim EU državama – ukoliko nisu legalizirale uporabu insekata kao hrane prije 1.1.2018. i dalje je distribucija ilegalna

Daniel Pikl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *